onsdag 1 juni 2016

Presentation

Vi åkte i mars med vår Lily till Bryssel strax efter de gräsliga terrordåd som staden utsattes för där ett stort antal människor förlorade sina liv. Vi motsätter oss starkt all terror, orättvisor, krig och utsatthet oavsett nationalitet, kön eller religionstillhörighet, och därför får den här kullen namn efter män och kvinnor som förärats Nobels fredspris.


In March we went with our Lily to Brussels just after the horrifying bombings in the city core, where serveral people lost their lives. We strongly reject all kind of terror, injustices, war and exposedness no matter nationality, gender or beliefs, and therefore this litter is named after men and women who have been honored as Nobel Peace Prize winners.

Arceum's Teresa (svart tik)

Moder Teresa, Makedonien, fick priset 1979 för sina insatser för de fattiga i Indien

Arceum's Cordell (svart hane)

Cordell Hull, USA, fick priset 1945 för sina insatser vid upprättandet av FN


Arceum's Tenzin (isabellfärgad hane)

Tenzin Gyatsu, Tibet, fick priset 1989 för sitt motstånd mot att använda våld i sin kamp för att återfå sitt folks frihet


Arceum's Leymah (isabellfärgad tik)

Leymah Gbowee, Liberia, fick priset 2011 för icke-våldskamp för kvinnors säkerhet


Arceum's Wangari (isabellfärgad tik)

Wangari Maathai, Kenya, fick priset 2004 för insatser för hållbar utveckling, demokrati och fred


Arceum's Shirin (grå tik)

Shirin Ebadi, Iran, fick fredspriset 2003 för sitt arbete för kvinnor och barns mänskliga rättigheter